Ozveny Minulosti (Pavol Ičo) – zbierka poviedok

3,9 

Zbierka Pavla Iča Ozveny minulosti predstavuje súbor ôsmych próz, ktorých dej autor zaradil do rôznych časových období. Ičo pritom postupuje chronologicky – prvá poviedka sa viaže k dávnym časom, keď ešte na území súčasného Slovenska jestvovali kmeňové spoločenstvá, ďalšia súvisí s obdobím násilného pokresťančovania Slovanov, až napokon posledná približuje problematiku Slovenského národného povstania.

Ide o v poradí druhú zbierku poviedok tohto autora. Prvá – s názvom Podchod – vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v rokoch 2018 a 2019.

  • ISBN: 978-80-974789-0-2
  • Vydavateľ, rok vydania: Vydavateľstvo Proscript, 2024
  • Počet strán: 33
  • formát: PDF (chránené proti kopírovaniu)